?

Log in

No account? Create an account

Buon compaleno Hanashiki

Hope you love 8059 morethan before
Best wish for you!

Birthday


Here is characters's birthday from KHR!.

January:

Fuuta - January 11
Lunga (Longchamp's music-addict subordinate 8D) - January 27

February:

Dino Cavallone - February 4
Dr. Shamal - February 9
Moretti a.k.a. Addio a.k.a. the man who can play possum - February 19
Lal Mirch - February 20

March:

Sasagawa Kyoko - March 4
Oregano (Iemitsu's subordinate) - March 5
Mochida-senpai & Superbia Squalo - March 13
Mangusta (Longchamp's tall butler 8D) - March 23
Sawada Nana - March 31

April:

Yamamoto Tsuyoshi - April 1
Lussuria - April 4
Giannini - April 13
Timoteo a.k.a. Vongola IX a.k.a. Kyuudaime - April 17
Kurokawa Hana - April 20
Yamamoto Takeshi - April 24

May:

Miura Haru - May 3
Hibari Kyouya - May 5
Lambo - May 28

June:

Rokudou Mukuro - June 9
Sawada Iemitsu - June 15
Pantera (Longchamp's kinda-pretty-but-deadly subordinate - some may call her Pantilla though) - June 22

July:

Mammon a.k.a. Viper - July 2
M.M. - July 3
Colonello - July 7
Romario - July 21
Basil - July 23
Joushima Ken - July 28

August:

Skull - August 8
Naito Longchamp - August 9
Mi-kun (the boy possessed by Mukuro at the end of Kokuyo arc - his name is Mitsuru... something. XD I forgot his name. Totally. OTL) - August 23
Sasagawa Ryouhei - August 26
Enzio (Dino's pet!) - August 29

September:

Gokudera Hayato - September 9

October:

Xanxus & Birds a.k.a. Hibird's "father" - October 10
Reborn - October 13
Sawada Tsunayoshi - October 14
Kakimoto Chikusa - October 26

November:

Turmeric (Iemitsu's subordinate) - November 2
Bianchi - November 8
Kusakabe Tetsuya - November 9
Levi A Than - November 14
I-Pin - November 25

December:

Irie Shouichi - December 3
Nagi a.k.a. Chrome Dokuro - December 5
Bloody Twins a.k.a. Birds' creepy subordinates - December 13
Lancia - December 15
Belphegor - December 22

My birthday is september 16th same as Gokudera about  zodiac.Virgo XD,therefore i have some trait same as gokudera.

I want to know byakuran's birthday and his age

Tags:

Về ngôn ngữ Teen

Dạo này 9x có trào lưu cải biến bảng chữ cái thành những 'siêu ngôn ngữ".Từ những ngôn ngữ blog,cái này nhìn còn ra hiểu nghĩa được
4nh o? da^y giu*a~ d0‘ng -do*j‘ la.c l0ng~... ng0n’g ch0*‘ aj -da~ ba0 la^n‘ fu. ba.c... Ha^n ngu*o*i‘ Kja Nhu*ng Sa0 L0n‘g H0k the^?.. A^n Tjn‘h Naj‘ Tho^y Hen. Nhau Kiep’ Kha’c...M0^ng Hem Tha‘nh th0^y -Danh‘ Que^n –Dj (dịch là: Anh ở đây giữa dòng đời lạc lõng, ngóng chờ ai đã bao lần phụ bạc, hận người kia nhưng sao lòng không thể, ân tình này thôi hẹn nhau kiếp khác, mộng không thành thôi đành quên đi).

Dựa theo nhũng kí tự trong Pascal,mà các teen đã cải tiến(hay cải lùi đây).Để đọc và hiểu được ngôn ngữ của thế hệ @, chắc một số bạn sẽ rất vất vả, khi phải vận dụng toàn bộ khối óc để tưởng tượng, suy ngẫm, phân tích sâu xa, suy luận... và còn phải đọc hoài,đọc miết cho quen nữa^^.Các chữ cái trong tiếng Việt đã được 9X sử dụng thay thế bằng con số và chữ khác, ví như hình dáng của chữ A trông hơi giống số 4, chữ E với số 3, chữ I thay bằng J...
 (Chi tiết các bạn có thể tham khảo tại đây)

Nhưng các bạn đừng tưởng thế là đã hết... Nhầm to... Đấy là chuyện của năm 2007 trở về trước, còn năm nay, 2008 rồi, 9X đã cải tiến... và... cho ra đời một loại ngôn ngữ @ version 2 hay còn gọi là...
Mật mã @
.....***]`])iF_µ`/vµº][" ][º]".......!!!!

(º" ][†|µ][(¬? ])]F_µ` †† |Cl† §µ ]<º ††|F_? 3]F_†" †Pvµº(" ])(. 3º]~ (Cl]" v]F_][~ (Cl][† |? ]<†|] ])º" ])]F_][~ PvCl v/Cl" †|ºCl][` †|Clº? , v/Cl" ]) F_]º ]<†|]F_][" PvF_ ]_Cl]v[` †µº][(¬? §F_~ (º" 1 ]v[º]" †]][†| ])Cl]` ]_Clµ.†|Cl] ][Cl]v[ (µ][(¬~ ]_Cl` 1 ]<†|ºCl][(¬~ ††|º]` (¬]Cl][ v/Cl" ])Cl]`.PvF_ ††|Cl† §µ ]v[Cl][~ ][(¬µ¥][ /º]" ])] F_µ` ][Cl¥`.][†|µ][(¬ /vº] ††|µ" (†|Cl][(¬~ 3Clº (¬]º` "3Cl][(¬` ]º†|Cl][(¬?" (Cl~.][†|µ][(¬~ ]<†|º" ]<†|Cl][,(µ][(¬`(µ(,] [†|~ 3] v/Cl][,])Clµ ]<†|º~,/vCl†" ][]F_/v` †]][ ,][†|~ ]_º †ºCl][ , /vCl†" /vCl†" ***` (µº]" (µ][(¬` ]_Cl` ][†|~ (¬]º† ] [µº(" /vCl†" ]_Cl` ][†|µ][(¬~ ])]F_µ` ]_µº][ (¬Cl][" ]_]F_][` vº]" /vº]~ (º][ ][(¬µº]`.(º" Cl] ])º" ][º]" PvCl][(¬` "(†|]? ] <†|] ][Clº` 3Cl][ ])Clµ ]<†|º? ])F_][" 99% ††|]` ]_µ(" ])º" 3Cl][ §F_~ ])º][" ][†|Cl][ ])( 1% ][]F_/v` †|Cl][†| ]º†|µ(" ***" /vº]" †|]F_µ? ])( (¬]Cl" †Pv] ])](†|" ††|µ( ºF (µº( §º][(¬".(† |Cl][(¬? ]_F_~ (§ ††|Cl† §µ ][(¬†|]F_† ][(¬Cl~ ])F_]["][†|µ vCl¥?


][(¬Cl¥ ]_µ(" ][Cl¥" ])Cl¥ PvF_ (Cl/v? ††|Cl¥" /v]][†|` 3Cl†" ]_µ( , ¥F_µ" ])µº]",††|]F_µ" 3Cl][? ]_]][†|~ ]<†|] ]<†|º][(¬ ††|F_? ]_º ]_Cl][(¬" (†|º F_/v ][†|µ ][(¬µº]` ]<†|Cl(".


PvF_ ]<º ††|F_~ º~ 3F_][ (Cl][†| ])F_~ Cl][ µ]~ F_/v,]_º ]_Cl][(¬" (†|º F_/v /vº] ] [(¬Cl¥`,PvF_ (†|]? (º][` 3]F_†" /]F_†" F_][†Pv¥,†Cl†" (Cl? ][] F_/v` †]][ PvF_ ])F_µ` ])Cl† /Clº` ][†|µ][(¬~ F_][†Pv¥ ][†|µ † †|F_" ][Cl¥`....

(º" ]_F_~ PvF_ ]º†|Cl]~ † PvCl][†|" /vCl† F_/v (Cl][(¬` ><Cl (Cl][(¬` †º†".

])Cl~ ])F_][" ]_µ(" ]<† |F_]º" ]_º][(¬` ]_Cl] (†|Cl][(¬?...

(Cl]" §µ¥ ][(¬†|]~ "]<† |] F_/v (Cl][(¬` (¬Cl][` (¬µ]~ Cl][†|,††|]` Cl][†| §F_~ (Cl][(¬` ]_Cl/v` ]<†|º~ F_/v †|º][" (µ" ])Cl][` /Cl†. PvF_,PVF_ ])Cl] [(¬ ][(¬º` /µ(. /F_` †]][†|` (Cl/v (¬]µCl~ 2 ])µCl" ,PvF_ (Cl/v~ ††|Cl¥" /v]][†| ††|Cl† §µ ]<º ><µ][(¬" ])Cl][(¬" ])F_~ ])F_][" /º]" F_/v.

PvF_ §º PvCl][(¬` PvF_ (Cl][(¬` ]µ F_/v ††|]` F_/v §F_~ ][(¬†|]~ PvF_ ††|µº][(¬ †|Cl] F_/v.§º ]_Cl/v".††|Cl† §µ PvCl†" §º.

PvF_ ]º†|Cl]~ ]_Cl/v` § Clº?????/Cl` 3]F_†" ])F_][" 3Clº (¬]º` PvF_ /vº]" ])º][" ][†|Cl] [ ])(

1% ][]F_/v` ††|Cl][†| ]º †|µ(" ]<]Cl

....†|Cl¥ ]_Cl` (µ" "])Cl] [†|" (µº(" /º] §º ]º†|Cl][...?????????
Ối trời, nhìn kiểu này thì cứ phải gọi là siêu mật mã. Nếu ai chưa biết thì đọc thử đoạn "dịch" này đi:

...Vài điều muốn nói..
Có những điều ko thể bít trước được, bởi cái viễn cảnh khi đó diễn ra quá hoàn hảo, quá đẹp khiến lầm tưởng sẽ có 1 mối tình dài lâu, 2 năm cũng là 1 khoảng thời gian quá dài, thật sự mãn nguyện với điều này. Nhưng mọi thứ chẳng bao giờ "bằng phẳng" cả. Những khó khăn cùng cực, những bi quan, đau khổ, mất niềm tin, những lo toan, mất mát... Cuối cùng là những giọt nước mắt, là những điều luôn gắn liền với mỗi con người. Có ai đó nói rằng: "Chỉ khi nào bạn đau khổ đến 99% thì lúc đó bạn sẽ đón nhận được 1% niềm hạnh phúc... mới hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Chẳng lẽ thật sự nghiệt ngã đến như vậy?

Ngay lúc này đây, cảm thấy mình bất lực, yếu đuối, thiếu bản lĩnh khi không thể lo lắng cho em như người khác, không thể ở bên cạnh để an ủi em, lo lắng cho em mỗi ngày, chỉ còn biết viết entry, tất cả niềm tin đều đặt vào những entry như thế này.

Có lẽ phải tránh mặt em càng xa càng tốt.

Đã đến lúc khép lòng lại chăng?

Cái suy nghĩ "khi em càng gần gũi anh, thì anh sẽ càng làm khổ em hơn" cứ dằn vặt, đáng ngờ vụt về tình cảm giữa 2 đứa, cảm thấy mình thật sự không xứng đáng để đến với em.

Sợ rằng càng yêu em thì em sẽ nghĩ thương hại em, sợ lắm. Thật sự rất sợ.

Phải làm sao??? Và biết đến bao giờ mới đón nhận được 1% niềm hạnh phúc kia.

Hay là cứ "đánh cược" với số phận??????
BONUS: BẢNG "MẬT MÃ @"
Sau một hồi vật lộn,tớ cũng đã xây dựng lại Bảng chữ cái "mật mã @" (Bảng mật mã 9X), xin chia sẻ cùng các bạn.
A = Cl
B = 3 hoặc ß (ß = Alt+225)
C = (
D = ])
E = F_
G = (¬ (¬ = Alt + 170)
H = †| († = Alt+0134)
I = ]
K = ]<
L = ]_
M = /v
N = ][
O = º (º = Alt + 248 = Alt+0186)
P = ]º
QU = v/
R = Pv
S = §
T = † († = Alt+0134)
U = µ (µ = Alt+230)
V = v
W = v/
X = ><
Y = ¥ (¥ = Alt+157)

Hix,nhìn cái bảng mật mã mà muốn điên luôn.Tiếng Việt còn chưa rành,tiềng Anh học còn chưa xong,nói chi mấy ngôn ngữ này.

 


 

Tags:

About me

Biet noi gi gio` day.Thoi thi minh noi ve so thix nha.Minh thix truyen tranh,an,ngu,di choi,music
Nhac thi nhac ma hay la thix a`(tru cai luong ^^! )
Truyen tranh thi nhieu lam:nhung hien gio thix nhat la Katekyo Hitman Reborn! va An vuong(wen ten goc roi Y_Y)
Minh cung la fan cua SA nua,pair thix thi hoi bi nhieu a`:8059 na` 1827 na`.SeshiroSubaru na`,Miharuyoite na` ......
Thui viet vay du rui`.Ve nah hoc bai mai con thi nua.Fighting!!!!!

    Binh tinh~!Tu tin!Chien thang!!!!

Tags:

Moi lap LJ

Moi lap thoi,con ko bik nhieu lam.Ai vo comment mo hang nha ^^

Tags:

Profile

nhox_an
nhox_an

Latest Month

July 2009
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Jamison Wieser